MylundByg.dk © • info@mylundbyg.dk • Tlf: 70 27 12 51

Mylund Byg

Stenstrupvej 35

ll

DK-4180 Sorø

Tlf: 70 27 12 51

Restaurering

Byg

Ombyg

Mylund Byg og Gør Det Selv-folket

Mylund Byg rådgiver og vejleder Gør det Selv-folket for at opnå de bedste resultater.

Mange har både lyst og evner til at udføre selv krævende Gør Det Selv-opgaver, men

har brug for støtte og vejledning for at sikre at projektet udføres korrekt med de rigtige materialer, værktøjer og byggeteknikker.

Mylund Byg tilbyder:

Planlægning, gennemgang af projektet, udarbejdelse af skitser og tegninger

og materialelister

Vejledning om de rigtige materialer til projektet samt vejlednig i forbindelse

med indkøb

Vejledning om værktøj og arbejdsmetoder til projektet

Hotline ved arbejdets udførelse for hurtig afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål

Mange bliver positivt overrasket over hvad de kan udrette med den rette hjælp og vejledning, og det giver både stolthed og økonomisk besparelse at have udført det selv.