MylundByg.dk © info@mylundbyg.dk • Tlf: 70 27 12 51

MylundByg ApS

Stenstrupvej 35

ll

DK-4180 Sorø

Tlf: 70 27 12 51

Restaurering

Byg

Ombyg

MylundByg Projektering

Projektering er vigtig for at sikre at det endelige resultat bliver som tænkt, med hensyn

til udseende og funktion, samt at byggeriet overholder gældende byggelovgivning.

Al projektering foregår i samarbejde med arkitekter.

Vi udfører projektering inden for følgende områder:

Skitser, planer, snit og facader for afklaring af projektet med

hensyn til funktionalitet og æstetik

Myndighedsprojekt til brug for ansøgning om byggetilladelse

 Detaljer, arbejdstegninger og beskrivelser

 Udbudsgrundlag og tilbudslister

Kvalitetssikring, drift og vedligeholdelses-vejledninger

Varmetabsrammer og energiberegninger

Plan for sikkerhed og sundhed